Ansøgningsproces

Ansøgningsskema

Hvis I ønsker at søge om optagelse på skolen, gøres dette gennem vores ansøgningsskema til 7.-10. klasse.

Hent ansøgningsskema

Vi må ikke håndtere personfølsomme oplysninger via vores hjemmeside, så derfor skal skemaet:

  1. printes ud,
  2. udfyldes (husk at skrive hele cpr-nummeret for både børn og forældre) og
  3. underskrives af alle forældre eller værger.

Ansøgningsskemaet skal sendes pr. post eller afleveres på kontoret. Ansøgningen kan også sendes som krypteret mail på kontor@roende-privatskole.dk

Det kræver at du har et NemID og et mailprogram der kan håndtere kryptering. Læs mere om det på NemID’s hjemmeside her.

Du kan finde skolens certifikat ved at søge på denne side.

Indmeldelsesgebyr

Eleven til 7. – 10. klasse betaler et indmeldesesgebyr på 4.400 kr. Dette beløb dækker startpakke med undervisningsmateriale, administrationsgebyr og skolepenge for juli måned det år eleven afslutter sin skolegang på Rønde Privatskole.

Venteliste

Når I udfylder ansøgningsskemaet bliver i automatisk optaget på venteliste. Elever optages umiddelbart i den rækkefølge, de er opført på skolens venteliste. Børn med søskende på skolen har dog fortrinsret. Det koster et engangsbeløb af 500 kr. at blive optaget på denne liste.

Månedlig udgift

Den månedlige udgift består af skolepenge og et ekskursionsgebyr. Der gives søskenderabat på skolepengene, 25 % på 2. barn og 50 % på hvert følgende barn.

Man betaler månedsvis forud i 12 måneder fra august til og med juli. Skolen udleverer alle skolebøger. Der er adgang til elektroniske ordbøger og undervisningsmaterialer.

Fripladstilskud
Der er mulighed for at søge friplads eller tilskud til skolepengene. Kontakt kontoret for at høre nærmere.


Cambridge-prøver (9. klasse)

Hvis man ønsker at tage Cambridgeprøverne i engelsk og tysk, skal der betales et engangsbeløb på 1500 kr. Dette dækker administration, prøveafholdelse og Cambridge-certifikat.

Ledige pladser?

Det er muligt at blive opskrevet til fremtidige skoleår ved henvendelse til vores kontor eller pr. e-mail eller telefon.

Skoleåret 2022/23:

7. Årgang – Der er ledige pladser. Kontakt os, hvis I er interesserede.
8. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
9. Årgang – Der er ledige pladser. Kontakt os, hvis I er interesserede.
10. Årgang – Grundet for få ansøgere bliver der desværre ikke oprettet en 10. klasse i skoleåret 2022/23.

Følg med på Facebook
Følg med på Instagram