Ansøgningsproces

Hvis I ønsker at søge om optagelse på skolen, gøres dette ved at registrere jer på vores elektroniske venteliste:

Rønde Privatskole - www.ventelisten.net

Elever optages umiddelbart i den rækkefølge, de er opført på skolens venteliste. Børn med søskende på skolen har dog fortrinsret. Det koster et engangsbeløb på 500 kr. at blive optaget på denne liste. Når registreringen er fuldført, kan en anden person med forældremyndighed logge på portalen med mitID og få sit CPR-nummer knyttet opskrivningen. Så vil begge modtage beskeder i e-boks, når vi udsender informationsmateriale.  

Vores behandling af personoplysninger ved tilmelding på venteliste kan læses her

Optagelsessamtale

Inden man kan starte på Rønde Privatskole, skal man til en optagelsessamtale. Optagelsessamtalens formål er at informere om skolens værdigrundlag og sikre at elev og forældre kan tilslutte sig disse. Optagelsessamtalerne finder typisk sted i forbindelse med vores "Åben skole" arrangement om efteråret i skoleåret inden eleven skal starte. Skolen orienterer jer hvornår der åbnes op for booking af optagelsessamtaler.

Indmeldelsesgebyr

Ved start på skolen skal der betales et indmeldelsesgebyr på 4.400 kr. Dette beløb dækker startpakke med undervisningsmateriale, administrationsgebyr og skolepenge for juli måned det år eleven afslutter sin skolegang på Rønde Privatskole.

Månedlig udgift

Den månedlige udgift består af skolepenge og et ekskursionsgebyr. Der gives søskenderabat på skolepengene, 25 % på 2. barn og 50 % på hvert følgende barn.

Priser for skoleåret 2023/24

Skolepengene for 7., 8. og 9. klasse er 1733 kr. pr. måned og 10. klasse er 1786,- kr. pr. måned, skolepengene reguleres årligt med 2% ved skoleårets start.

Man betaler månedsvis forud i 12 måneder fra august til og med juli. Skolen udleverer alle skolebøger. Der er adgang til elektroniske ordbøger og undervisningsmaterialer.

Ture og ekskursioner

Sammen med skolepengene opkræves et månedligt beløb til dækning af betaling for ture og ekskursioner, der er en del af undervisningen.

7. klasse

8. klasse

9. klasse

10. klasse

195 kr.

195 kr.

195 kr.

500 kr.

Fripladstilskud
Der er mulighed for at søge friplads eller tilskud til skolepengene. Kontakt kontoret for at høre nærmere.


Cambridge-prøver (9. klasse)

Hvis man ønsker at tage Cambridgeprøverne i engelsk og tysk, skal der betales et engangsbeløb på 1500 kr. Dette dækker administration, prøveafholdelse og Cambridge-certifikat.

Ledige pladser?

Det er muligt at blive opskrevet til fremtidige skoleår ved henvendelse til vores kontor eller pr. e-mail eller telefon.

 

Skoleåret 2023/24:

7. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
8. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
9. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
10. Årgang – Der er ingen ledige pladser. 

Skoleåret 2024/25:

7. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
8. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
9. Årgang – Der er ingen ledige pladser, kort venteliste. Kontakt os, hvis I er interesserede.
10. Årgang – Ledige pladser. 

 

Følg med på Facebook
Følg med på Instagram